Рекреаційна оцінка девастових ландшафтів на території села Іванопілля

Тип статьи:
Авторская

Мета роботи: надати санітарно-гігієнічну, рекреаційну оцінку антропогенних ландшафтів, на основі чого визначити шляхи їх господарського використання.

Об’єкт дослідження: девастові ландшафти.

Предмет дослідження: територія водойми глиняного кар’єру.

Завдання: 1. З’ясувати, теоретико-концептуальні основи дослідження та оцінки рекреаційного потенціалу території.

2. Провести покомпонентну рекреаційну оцінку біогеоценозу девастового ландшафту. Надати інтегральну оцінку рекреаційного потенціалу.

3. Виконати туристсько-рекреаційне зонування території.

4. Визначити оптимальну рекреаційну спеціалізацію кожної зони.

Завдання на ІІ етапі: дослідити якою мірою вторинна геосистема буде переведена в необхідний стан з найбільшим рекреаційно-туристичним потенціалом, як збільшити біорізноманіття території.

Методи дослідження: описовий, польових досліджень, ландшафтного аналізу, картографічний, геоінформаційний, метод експертних оцінок.

Актуальність роботи. Необхідно обґрунтувати використання технічних ландшафтів для примноження рекреаційного потенціалу територій Донбасу, порушених гірничими роботами.

Практична значимість: дослідження надає можливість безпечного, оптимального використання техногенного об’єкту як рекреаційного.

Висновки

Водойма «Кар’єр» це колоїднеиутворення. Яке володіє високою теплоємністю і тепло утримуючою здатністю. Водойма має підземне та дощове живлення, не зазнає техногенного забруднення. Мікробіологічний аналіз води та радіаційний контроль відповідають санітарним нормам. Ландшафтна різноманітність території дає можливість розвивати спортивний (пішохідний, велосипедний) туризм та поєднувати різні види відпочинку, що підвищує емоційне та фізичне навантаження. Близкість транспортних шляхів, пам’ятки природи Балка Кравецька сприяє розвитку туризму. Висока щільність води, контрастність температури шарів води, унікальні властивості глини як адсорбенту забезпечують оздоровчий фактор: масаж тіла, загартування, очищення від токсинів… Динаміка змін площі водойми за даними ГІС позитивна. За середньою покомпонентною оцінкою рекреаційні ресурси водойми «Кар’єр» оцінюються як сприятливі для рекреації і розвитку туризму. Можливість займатися різними видами спорту, мікрокліматичний комфорт, естетична дія мальовничих берегів, лікувальні властивості різних видів глини – все це, діючи в комплексі, сприяє тому, що водойму «Кар’єр» цілком можна вважати природною лікувальницею.

Список використаної літератури:

  • Рожко І.М. Рекреаційна оцінка гірських природно-територіальних комплексів для потреб туризму. – Львів, 2000.
  • Царик Л.П., Фоменко Н.В. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки і аналізу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.
  • Кифяк В. Ф. Організація та розвиток туризму в Україні.- Чернівці, 1997.
Нет комментариев. Ваш будет первым!