Додаток 8

Тип статьи:
Авторская
Источник:

Дослідницька робота

Мережко Максим Олександрович

Місто Костянтинівка, 10 клас, Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Костянтинівської міської ради Донецької області е-mail: maksmerekzo@gmail.com

Керівник: Давідова Олена Леонідівна

Вивчення стану земель та водних об’єктів Донецької області та доведення актуальності з питань їх охорони.

На сьогодні проблема охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів переросла в одну з найважливіших глобальних проблем сучасності. Від неї залежить основа існування людського суспільства. Саме тому я й обрав таку тему дослідження, поставивши перед собою за мету: Вивчити стан земель та водних об’єктів Донецької області, визначити вплив антропогенної діяльності на їх продуктивність та обґрунтування доцільності їх охорони. Донецька область відноситься до найбільш екологічно напружених регі-онів України. 1999 рік ознаменувався підйомом промислового виробництва на 6.8%, що призвело до збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря (на 1.7%) і накопичення відходів (на 10%). За підсумками 1999 року, щільність, викидів від стаціонарних джерел склала близько 59.9 тон на 1 км 2, що у 8.7 рази більше, ніж у середньому по Україні. У розрахунку на одного жителя області шкідливі викиди в 2006році склали 321 кг, що на 1.7% менше ніж у 1998 році. Основними забруднювачами вод, як і раніше, залиша-ються підприємствами чорної металургії й вугільна промисловість (промисло-вого вузла, міст Бахмут, Добропілля, Костянтинівка) Більшість річок області відноситься до категорії брудних. Наприклад, річка Кривий Торець, яка знаходиться в районі Костянтинівки: вода в річці сильно забруднена, вміст заліза перевищує норму більше, ніж в три рази (за даними на 2005 рік), вміст сульфатів перевищує норму в півтора рази. У воді містяться феноли і солі важких металів. Поруч з Костянтинівкою розташований полігон промислових відходів з якого під час дощів і танення снігів в річку потрапляють відходи.Нет комментариев. Ваш будет первым!