Флористичний аналіз степової рослинності регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»

Тип статьи:
Авторская

Погуляй Ольга Володимирівна

Учениця 10 класу Костянтинівської загальноосвітньої школи

І –ІІІ ступенів №9 Костянтинівської міської ради,

м. Костянтинівка Донецька обл.

Регіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик», характеризується поєднанням кам'янистих гряд, відслонень гірських порід, великою оголеністю корінних порід, які виступають на поверхню великими пасмами і ділянками степу.

Актуальність роботи. Рослинність Клебан-Бикського оголення своєрідна. Тут збереглася кам’янолюбива і посухостійка рослинність, ділянки степових типчаково-ковилових і петрофітних степів. Степові чагарники зрідка утворюють зарості. Зустрічаються розсіяно, невеликими групами серед типчаково-ковилово-різнотравних степів. Особливу цінність представляють місця зростання лікарських і охоронюваних на території області видів рослин, а також, занесених до Червоної книги України.

Мета роботи: вивчення видового складу степової рослинності Клебан-Бикського регіонального ландшафтного парку та її таксономічний аналіз.

Завдання роботи:

  • Проаналізувати флористичний склад степових рослин Клебан-Бикського РЛП;
  • Провести таксономічний аналіз степової рослинності Клебан-Бикського РЛП;
  • Виявити рідкі види степових рослин, що занесені до Червоної книги України;

У даній роботі проводився аналіз видів степових рослин, яві були визначені влітку, з червня по серпень 2016року, на території Клебан-Бикського регіонально-ландшафтного парку. Згідно геоботанічного районування України, територія РЛП “Клебан-Бик” відноситься до: Європейсько-Азіатська степової області, смуги різнотравно-типчаково-ковилових степів.

Для природного рослинного покриву степової зони Клебан-Бикського РЛП характерне абсолютне панування трав`янистої рослинності, пристосованої до посушливого клімату. Основу травостою складають багаторічні дерновинні злаки (ковила, типчак) і меншою мірою — кореневищні. Різнотрав`я відіграє другорядну роль, його кількість і різноманітність різко зменшуються від початку травня і до кінця серпня.

До складу флори РЛП «Клебан-Бик» входить 446 видів вищих рослин (за винятком мохоподібних), які об'єднані в 251 рід і належать до 69 родин. Найбільш численними за кількістю родів і видів у флорі РЛП «Клебан-Бик» виявилися родини: Злаки (родів — 21 (8,1), видів — 51 (9,8)), Айстрові (родів -3 2 (12,9), видів — 78 (15,5)), Ясноткові (родів — 19 (7,2), видів — 32 (6,1)), Розові (родів -1 6 (6,14), видів — 37 (7,1)), Капустяні (родів — 16 (6,1), видів — 28 (5,3)), Бобові (родів — 14 (5,4), видів — 31 (5,5)), Гвоздичні(родів — 11 (4,2), видів — 20 (3,6)), Ранникові (родів — 10 (3,9), видів -30 (5,7).

Коефіцієнти кореляції Жаккара між складом родів та видів у флорі РЛП «Клебан-Бик» та флорою Південного Сходу України відповідно становлять 0,76 та 0,82. Ці показники вказують на те, що флора РЛП “Клебан-Бик” за систематичною структурою цілком репрезентативна флорі Південного Сходу України.

У складі біоморф за К. Раункієром у флорі РЛП “Клебан-Бик” переважають криптофіти (лілейні)36,5 %, гемікриптофіти (злаки) складають 30,2 %,

У флорі РЛП “Клебан-Бик” зустрічається значна кількість рослин, що підлягають охороні на різних рівнях. До Європейського червоного списку рослин, що знаходяться на межі зникнення, належать 7 видів рослин (Астрагал шерстистоквітковий, Ковила відмінна, Ковила Залеського, Сиренія Талієва, Фіалка Лавренка, Шипшина донецька, Гісоп крейдяний), 38 видів занесені до Червоної книги України, 14 видів потребують охорони на регіональному рівні.

На території РЛП “Клебан-Бик” знайдено 5 реліктових видів. До них належать ефедра двоколоскова – релікт третинного періоду, післяльодовикові степові релікти – мигдаль степовий, гадючник звичайний, китятки сибірські, ковила українська.

Список використаних джерел:

Веселовський І.В., Атлас визначник бур’янів.- К.: Урожай, 1988. – 72с.,іл., 128 кольор. табл.

Киселев А., Биогеография Інтернет ресурс: http://abc.vvsu.ru/Books/biogeografij_posob/ -2016 -23.09

Кучерявий В. П. Екологія. — Львів: Світ, 2001. — 500 с.

Нет комментариев. Ваш будет первым!