Творчий проект озеленення класної кімнати " Зелені друзі класу"

Тип статьи:
Авторская


Паспорт проекту

Тема проекту Зелені друзі класу

Автор Харківська Людмила Миколаївна,

вчитель початкових класів

Тип проекту: творчий, інформаційно — пошуковий,

практично — зорієнтований, колективний

Об’єкт пізнання: кімнатні рослини

Провідна проблема: взаємозв’язок людини з природним

оточенням, виховання екологічної

свідомості, розширення знань про

кімнатні рослини.

Спосіб розвязання проблеми:

— робота з бібліотечним каталогом,

— ознайомлення з додатковою

літературою,

— добирання інформації, її узагальнення,

— бесіди з батьками,

— власна творча робота,

— створення колекції кімнатних рослин.

Освітній продукт: папка із зібраною інформацією та

творчими роботами учнів, якою зможуть

користуватися, як учні, так і вчителі,

живі об’єкти – кімнатні рослини для

озеленення класної кімнати.

Ресурсне забезпечення: Державний стандарт освіти, навчальна та

довідкова література

Учасники та співучасники

проекту: учні, вчителі, бібліотекар, батьки

Термін реалізації проекту: вересень

Час роботи над проектом: 1 місяць

Режим роботи: позаурочний час

База реалізації: ЗОШ І –ІІ ст. № 21Торецької міської ради

Мета проекту:

 • освітня: розширити й поглибити знання дітей про кімнатні рослини, як цілісний живий організм в навколишньому оточенні; вчити помічати красу і неповторність кімнатних рослин, їх різновиди, вчити дітей встановлювати логічні взаємозв’язки між кімнатними рослинами та оточенням; збагатити словник дітей назвами кімнатних рослин; показати значення гарного і системного догляду за рослинами та його особливості для кожної рослини; вчити впізнавати, розрізняти і називати квіти за зовнішнім виглядом; знати умови, які потрібні рослинам для росту; вчити впізнавати будову кімнатних рослин; ознайомити зі знаряддями праці з догляду за кімнатними рослинами, учити користуватися ними, вправляти в поступових трудових діях.
 • розвивальна: розвивати вміння дітей спостерігати за рослинами, аналізувати, робити висновки із спостережень; розвивати мислення, пам'ять; розвивати власний погляд на дану проблему, вміння реалізовувати власні задуми в практичній діяльності.
 • соціалізуюча: застосовувати особистий досвід у роботі з проектом; створити умови реалізації пізнавальної й соціальної активності учнів.
 • виховна: виховувати інтерес до кімнатних рослин та бережливому ставленню до них; виховувати стійку звичку турбуватися про рослини, вдосконалювати системність та доступність своїх дій, радіти за результати своєї праці.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

«ЗЕЛЕНІ ДРУЗІ КЛАСУ»

Назва етапу

Структураетапу

Партнери у реалізаціїпроекту

Термін

виконання

Підготовчий

— діагностика інтересів, потреб, схильностей учнів; розподіл на групи; формулювання мети і завдань; співбесіди з учнями щодо проекту; складання плану роботи; інформування учнів та їх батьків щодо проекту.

Класовод, учні, батьки

І тиждень

Основний

Робота з розвитку навичок пошукової, рефлексивної, оцінювальної діяльності учнів; накопичення презентаційного матеріалу, ознайомлення з додатковою літературою та джерелами інформації; спостереження за рослинами, практичне заняття з догляду за кімнатними рослинами, підготовка до свята – захисту проектів « Зелені друзі класу».

Класний керівник, бібліотекар, учні.

ІІ тиждень

Аналітичний

Консультування учнів щодо виконання проекту:

 • формування умінь аналізувати й систематизувати зібраний матеріал;
 • підведення підсумків діяльності груп;
 • презентація проектів учнів 2 класу на Святі – захисті — проектів « Зелені друзі класу»
 • А які рослини живуть у нас в класі? Чи добре їм у нас?
 • Діти, а ви знаєте, як вони називаються?
 • Чи знаєте ви, як доглядати за рослинами?

Класний керівник,

бібліотекар, батьки, гості свята

ІІІ тиждень

Підсумковий

Організувати обговорення процесу та результату роботи над проектом; оцінити особистий внесок кожного у спільну роботу.

Класовод, учні

IVтиждень

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

За умови успішної реалізації проекту учні набувають таких знань, умінь та навичок:

 • вміння працювати з додатковою літературою та іншими джерелами інформації;
 • створення мультимедійної презентації;
 • вміння оформляти виставки;
 • розвиток акторських здібностей, творчої уяви, критичного мислення;
 • вміння аналізувати, порівнювати, досліджувати отримані факти, побачені явища;
 • вміння співпрацювати разом, працювати самостійно та в групах;
 • поглиблення знань учнів про кімнатні рослини, їх лікарські властивості та способи догляду за ними;
 • вміння розрізняти квіти.

СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

« ЗЕЛЕНІ ДРУЗІ КЛАСУ»

I. Мотивація навчально – пізнавальної діяльності. Актуалізація знань учнів.

 • Перегляд презентації « Які рослини живуть на нашій планеті?».
 • Бесіда:
 • Планування розробки проекту учителем.

Вчитель: Давайте я вас познайомлю з нашими рослинами. ( Вчитель перераховує всі рослини, що є в класі)

Вчитель: Тож, я вам пропоную стати учасником проекту « Зелені друзі класу». І ми з вами потрапимо в казкову країну квітів, де нас чекає королева Флора, яка подарує нам свої скарби.

II. Організація діяльності учнів.

 • Обєднання дітей у групи ( за інтересами)
 • Визначення мети та завдань проекту кожної групи.
 • Планування роботи з розв’язання задач проекту.
 • Яку роль ви бажали б відіграти у проекті? (розподіл за кольорами:
 • Про що піде мова у кожному проекті? ( Учитель пояснює учням про їх міні – проекти та результат цього проекту).
 • учні познайомилися з « зеленими друзями класу»;
 • дізналися про особливості вирощування кімнатних рослин та догляду за ними;
 • вивчили поетичну та фольклорну спадщину рідної України та знайшли вірші, прислів’я, приказки, загадки, легенди та міфі про кімнатні рослини;
 • вивчили новий матеріал про рослини та закріпили раніше вивчений ;
 • навчилися співпрацювати в групі та колективі, ділитися досвідом;
 • учні стали більш екологічно свідомими, показали своє позитивне дбайливе ставлення до живої природи.

жовтий – народознавці зелений – науковці

блакитний – фітотерапевти червоний – артисти

фіолетовий — квітникарі

На столі лежать квіточки даних кольорів, треба обрати потрібний колір та сісти за потрібний стіл)

Складання планів розв’язання проблеми для кожної групи.

4.Вироблення критеріїв оцінювання результатів проектів.

ü значимість результатів.

ü оригінальність.

ü реальність.

 • діяльність учасників проекту.

(чи брав участь у плануванні діяльності; чи висловлював пропозиції щодо розв'язання проблем; наскільки самостійно працював над проектом; якими джерелами інформації користувався; як оформив результат роботи; чи допомагав іншим учасникам тощо)

Координатор проекту ( класовод Харківська Л.М.) керує діяльністю всіх членів групи.

Члени групи – учасники проекту ( учні класу та їх батьки)

III. Реалізація проекту.

 • Підбір інформації, її аналіз, вибір способів розв’язання даної проблеми.
 • Екскурсія — огляд кімнатних рослин інших класів ( з метою порівняльного аналізу).
 • Похід до шкільної бібліотеки ( з метою пошуку додаткової інформації)

IV. Підготовка до презентації проекту.

 • оформлення квіткової виставки в класі, запрошення на неї батьків та учнів школи;
 • оформлення папки « Зелені друзі класу»;
 • оформлення збірки групи «Народознавці» під гаслом « Квіткові історії»
 • свято — захист проекту « Зелені друзі класу»

V. Підсумок проекту. Фотозвіт.

ВИСНОВКИ:

 • учні познайомилися з « зеленими друзями класу»;
 • дізналися про особливості вирощування кімнатних рослин та догляду за ними;
 • вивчили поетичну та фольклорну спадщину рідної України та знайшли вірші, прислів’я, приказки, загадки, легенди та міфі про кімнатні рослини;
 • вивчили новий матеріал про рослини та закріпили раніше вивчений ;
 • навчилися співпрацювати в групі та колективі, ділитися досвідом;
 • учні стали більш екологічно свідомими, показали своє позитивне дбайливе ставлення до живої природи.
Нет комментариев. Ваш будет первым!