Українські народні обряди пов’язані з рослинами

Тип статьи:
Авторская

Тема науково – дослідницької роботи :«Українські народні обряди пов’язані з рослинами».

Мета пошукової роботи: обґрунтувати теоретико — історичні аспекти звичаїв та обрядів українського народу, спрямованих на охорону природи, особливості символіки рослин у звичаях та обрядах українського народу.

Об’єкт дослідження: теоретико – історичний аспект українських звичаїв та обрядів.

Предмет дослідження: символіка рослин в українських звичаях та обрядах.

Актуальність теми полягає в збереженні й популяризації українських звичаїв та обрядів, спрямованих на охорону природи.

Науково – дослідницька робота з теми «Українські народні обряди пов’язані з рослинами» виявляє необхідність пізнання та вивчення історії рідного краю, його побуту, традицій, культури, рослинного світу, щоб чіткіше уявити історію розвитку нашого краю. Знайомство і глибоке вивчення культури, традицій допомагає чіткіше уявити і співставити традиційне і сучасне. І від того, як ми будемо вивчати, знати і оберігати свої традиції минулого, залежить наше майбутнє, бо без минулого немає і майбутнього.

Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення наступних завдань:

1. Опрацювати літературу з досліджуваної теми.

2. Дослідити теоретико – історичний аспект українських звичаїв та обрядів та символіку рослин у них.

3.Охарактеризувати сутність звичаїв та обрядів, спрямованих на охорону природи.

4.Створити буклет та презентацію «Українські народні обряди пов’язані з рослинами».

Наукова новизна одержаних результатів полягає у спробі вивчити народні звичаї та обряди пов’язані з рослинами і спрямовані на їх захист, впроваджуючи традицію проведення їх в сучасному житті

Практичне значення роботи зумовлене можливістю використання її результатів на заняттях фольклорно – етнографічного гуртка, уроків народознавства та біології, позакласних заходах.

Висновок:

Обряди і повір'я, пов'язані з деревами, травами, зіллям і квітами, доносять відгомін язичницьких уявлень наших предків про навколишню природу і базуються як на реальних, так і на уявних властивостях рослин. З утвердженням християнства ці властивості нерідко закріплювалися ритуалом освячення в церкві.
Обрядові дії, пов'язані з рослинністю, відігравали важливу роль в календарних святах. Ці обряди мали забезпечити людині здоров'я, зміцнити добробут сім'ї, посилити плодючість землі й худоби, вберегти господарство від нечистої сили. Особливе місце займали рослини-символи у сімейних обрядах. Жодне весілля на Україні не обходилося без барвінку і калини, якими прикрашали коровай та вінок молодої.
Рослинні мотиви та образи широко представлені і в українському фольклорі. Майже в усіх жанрах усної словесності рослинна символіка є одним із важливих виражальних засобів.
Чимало легенд і переказів наших предків слугували для того, щоб люди уважно ставилися до природи. Україна дійсно багата славними звичаями і обрядами щодо охорони природи. Треба тільки не забувати про них, продовжувати їх, розвивати нові і пам’ятати, що навіть сучасне суспільство не може жити відірвано від природи, і що про неї треба дбати, як про рідну оселю, або й навіть більше.

Література:

1.Танцюра Гнат. Весілля в селі Зятківцях /Упоряд., ред. М. К. Дмитренко, Л. О. Єфремова. – К.: Ред. часопису “Народознавство”, – 1998. – 404 с.
2. Весільні пісні: У двох кн. – Кн. 2: Волинь, Поділля, Буковина, Прикарпаття, Закарпаття/Упоряд., примітки М. Шубравської. Нот. Матер. упоряд. Н. А. Бучель. – К.: Наук. думка, 1982. – 679 с.
3. Потапенко О. І., Дмитренко М. К., Потапенко Г. І. та ін. Словник символів /За заг. ред. О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. – К.: Ред. часопису “Народознавство”, 1997. – 156 с.
4. Поділля /Артюх Л. Ф., Балушок В. Г., Болтарович З. Є. та ін. – К.: Вид-во НКЦ “Доля”, 1994. – 504 с.
5. Дмитренко М., Іваннікова Л., Лозко Г., Музиченко Я., Шалак О. Українські символи. – К.: Ред. часопису “Народознавство”, 1994. – 140 с.
6. Кондратюк А. На горі сосна золоторясна: Оповіді про дерева. – К.: Дніпро, 1995. – 164 с.
7. Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич /Упоряд. Мишанич С. В., Мишанич М. В. – К.: Наук.думка, 1982. – 423 с.
8. Пісні Поділля: Записи Насті Присяжнюк в селі Погребище, 1920 – 1970 рр. /Упоряд. С. В. Мишанич. Відп. ред. С. Й. Грица. – К.: Наук. думка, 1976. – 521 с.

Нет комментариев. Ваш будет первым!